ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) είναι η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε
στην παρούσα μορφή  τον Μάρτιο του 2014

Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) είναι η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε στην παρούσα μορφή της  τον Μάρτιο του 2014. Ως κρατική επιχείρηση, η ΕΥΚ είναι αρμόδια για την εμπορική διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που προέρχονται από τις Συμφωνίες Αναλογικού Καταμερισμού και Παραγωγής και τη  διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μελλοντικές υποδομές, όπως χερσαίο τερματικό υγροποίησης ή αγωγούς.

Δραστηριότητες

Οι πρόσφατες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου προμηνύουν την πιθανότητα εύρεσης σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή και στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Οι δραστηριότητες της ΕΥΚ στοχεύουν στην ορθολογιστική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και προσβλέπουν στην συμβολή παροχής καθαρότερων πηγών ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αειφόρος Ανάπτυξη

Η ΕΥΚ θα επιτύχει την αειφόρο ανάπτυξή της ενεργώντας βάσει σαφών αξιών και συμπεριφορών που αποτελούν τόσο το περιεχόμενο των πολιτικών της όσο και την κουλτούρα του προσωπικού της. Τα γηγενή κοιτάσματα φυσικού αερίου αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην περιφερειακή και Ευρωπαϊκή μετάβαση σε καθαρότερες ενεργειακές πηγές και η ΕΥΚ θα επικεντρωθεί στην διασφάλιση του βέλτιστου αειφόρου τρόπου ανάπτυξης αυτών των κοιτασμάτων.

Τελευταία Νέα

CHC Meeting with Parliament President

CHC Meeting with Parliament President

Cyprus Hydrocarbons Company (CHC) held a meeting with the President of the House of Representatives, Mrs Annita Demetriou on July 5th. During the meeting CHC presented the roles and responsibilities of the company as well as the way it is contributes towards the...

Block 5 License Award

Block 5 License Award

On the 2nd December 2021, the Republic of Cyprus’ Council of Ministers approved the issue of an Exploration license for Block 5 of the Cyprus EEZ to a consortium of ExxonMobil and Qatar Petroleum. ExxonMobil will be the operator of the license, and the companies will...