ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) είναι η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε
στην παρούσα μορφή  τον Μάρτιο του 2014

Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) είναι η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε στην παρούσα μορφή της  τον Μάρτιο του 2014. Ως κρατική επιχείρηση, η ΕΥΚ είναι αρμόδια για την εμπορική διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που προέρχονται από τις Συμφωνίες Αναλογικού Καταμερισμού και Παραγωγής και τη  διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μελλοντικές υποδομές, όπως χερσαίο τερματικό υγροποίησης ή αγωγούς.

Δραστηριότητες

Οι πρόσφατες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου προμηνύουν την πιθανότητα εύρεσης σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή και στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Οι δραστηριότητες της ΕΥΚ στοχεύουν στην ορθολογιστική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και προσβλέπουν στην συμβολή παροχής καθαρότερων πηγών ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αειφόρος Ανάπτυξη

Η ΕΥΚ θα επιτύχει την αειφόρο ανάπτυξή της ενεργώντας βάσει σαφών αξιών και συμπεριφορών που αποτελούν τόσο το περιεχόμενο των πολιτικών της όσο και την κουλτούρα του προσωπικού της. Τα γηγενή κοιτάσματα φυσικού αερίου αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην περιφερειακή και Ευρωπαϊκή μετάβαση σε καθαρότερες ενεργειακές πηγές και η ΕΥΚ θα επικεντρωθεί στην διασφάλιση του βέλτιστου αειφόρου τρόπου ανάπτυξης αυτών των κοιτασμάτων.

Τελευταία Νέα

Summer Internship Announcement

Summer Internship Announcement

The Cyprus Hydrocarbons Company (CHC) is pleased to announce its Summer Internship Program will take place again in 2023.

Offshore Technology Day Event

Offshore Technology Day Event

CHC in collaboration with Net Zero Technology Centre, Scottish Enterprise, Worley, SUT - Society for Underwater Technology and Lavar Shipping successfully organized a Offshore Technology Day event to promote innovation and technology in the field of Offshore Energy...

EMGF Energy Transition Conference

EMGF Energy Transition Conference

CHC, in its capacity as Chair of the Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) Gas Industry Advisory Committee (GIAC), coorganized with the Ministry of Energy, Commerce and Industry the EMGF Energy Transition Conference in Nicosia, Cyprus from 13-14 October 2022. H.E....